Ruczkowski Piotr, Stan klęski żywiołowej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2002
Stan prawny: 3 listopada 2002 r.
Autor komentarza:

Stan klęski żywiołowej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

Art. 1.

Art. 1 określa podmiotowy i przedmiotowy zakres regulacji ustawy. Ustawa reguluje przede wszystkim tryb wprowadzenia i zniesienia stanu klęski żywiołowej, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie jego wprowadzenia. Ponadto ustawa zawiera przepisy karne określające dolegliwości, jakie mogą spotkać osoby, które nie poddają się nakazom i ograniczeniom wprowadzanym na jej podstawie. Ustawowe uregulowanie stanu klęski żywiołowej stało się warunkiem ewentualnego wprowadzenia tego stanu, zgodnie bowiem z art. 228ust. 2 Konstytucji stan nadzwyczajny, do którego zalicza się również stan klęski żywiołowej, może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy. Należy pamiętać, że ustawa o stanie klęski żywiołowej nie jest jedynym aktem prawnym dotyczącym, bezpośrednio lub pośrednio, zagadnień związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków nadzwyczajnych zagrożeń, spowodowanych bądź katastrofą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX