Dziczek Roman, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. VI

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2010
Stan prawny: 1 października 2010 r.
Autor komentarza:

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. VI

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Przedmiot działalności spółdzielni

1.

Spółdzielnia mieszkaniowa, stosownie do przyjętego w statucie zakresu działania (art. 5 § 1 pkt 2 pr.spółdz.), w obowiązującym przed 24 kwietnia 2001 r. stanie prawnym mogła zaspokajać potrzeby mieszkaniowe i gospodarcze członków i ich rodzin:

1)

budując lub nabywając domy wielomieszkaniowe w celu przydziału członkom spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (art. 204 § 2 pkt 1, art. 213 § 2, art. 238 i 239 pr.spółdz. – obecnie uchylone);

2)

budując lub nabywając domy wielomieszkaniowe w celu przydziału mieszkań na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (art. 204 § 2 pkt 1, art. 213 § 2 pr.spółdz. – obecnie uchylone);

3)

budując domy wielomieszkaniowe w celu przeniesienia na rzecz członków własności znajdujących się w nich lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (art. 204 § 2 pkt 2, art. 237 pr.spółdz. – obecnie uchylone);

4)

budując domy jednorodzinne w celu przeniesienia na rzecz członków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX