Mróz-Krysta Dominika, Specustawa drogowa. Komentarz zmian wprowadzonych do ustawą z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Stan prawny: 28 kwietnia 2014 r.
Autor komentarza:

Specustawa drogowa. Komentarz zmian wprowadzonych do ustawą z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

I.Kontekst i cel komentowanej regulacji – zaliczka na poczet odszkodowania jako mechanizm mający zmniejszyć brak równowagi w relacji organ – strona

1.1.Oddzielenie postępowań o wywłaszczenie i odszkodowanie

W przypadku nabywania nieruchomości pod drogi na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687) – zwana dalej: „specustawą” prawodawca zdecydował się na całkowite oddzielenie od siebie postępowań o wywłaszczenie i o odszkodowanie. Oznacza to w praktyce, że jakiekolwiek braki czy opóźnienia w ustaleniu i wypłacie odszkodowania nie stanowią przeszkody do pozbawienia strony własności nieruchomości, a następnie jej przymusowego odebrania w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. W szczególności kwestia ustalenia i wypłaty odszkodowania nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. ani art. 124 p.p.s.a. w stosunku do postępowania o wywłaszczenie (czyli postępowania w przedmiocie decyzji o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).

Ponadto opóźnienia czy też innego rodzaju nieprawidłowości w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX