Rzetecka-Gil Agnieszka, Samorząd gminny. Komentarz do przepisów o charakterze antykorupcyjnym

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Stan prawny: 23 kwietnia 2015 r.
Autor komentarza:

Samorząd gminny. Komentarz do przepisów o charakterze antykorupcyjnym

Autor fragmentu:
Art. 24(a)art(24(a))

I.Ratio legis regulacji

1.

Artykuł 24a u.s.g. rozpoczyna cały cykl przepisów o charakterze antykorupcyjnym zamieszczonych w ustawie o samorządzie gminnym (art. 24a–24m, art. 25a, art. 25b, art. 27, art. 28 u.s.g.), które przede wszystkim obejmują radnych gminnych, w wąskim zaś zakresie także wójta i innych funkcjonariuszy gminnych, oraz ich małżonków. Z kolei dla wójta oraz pozostałych funkcjonariuszy gminnych (zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby wydającej decyzje administracyjne z upoważnienia wójta) podstawowym źródłem zakazów o charakterze antykorupcyjnym jest ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

2.

Komentowany przepis nakłada ograniczenia wyłącznie na radnych. Celem jego ustanowienia jest stworzenie niezbędnego dystansu personalnego pomiędzy organami stanowiącymi i wykonawczymi, tak by nie dochodziło do łączenia w jednej osobie członkostwa w organie stanowiącym i kontrolnym z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX