Antoniak Patrycja i in., Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2012
Stan prawny: 31 lipca 2012 r.
Autorzy komentarza:

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1Przedmiot regulacji

1.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) ma charakter tzw. specustawy, tj. - zgodnie z definicją słownikową - "specjalnej ustawy uchwalonej w celu rozwiązania doraźnego problemu, zagadnienia" , a zatem z założenia o ograniczonym czasie działania (w obowiązującym stanie prawnym: do dnia 31 grudnia 2020 r. - zob. art. 45 ust. 2 specustawy drogowej).

Celem specustawy drogowej jest, w świetle uzasadnienia jej projektu , "zdecydowane uproszczenie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych . Jest to warunek konieczny do wyraźnego przyspieszenia procesu budowy tych dróg, a zwłaszcza autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz obwodnic miast aż do 2010 r. Przyspieszenie rozwoju sieci dróg krajowych jest warunkiem nadrobienia zaległości w tym zakresie występujących między Polską a większością krajów europejskich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX