Rogoń Dominika, Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy -

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2002
Stan prawny: 8 stycznia 2002 r.
Autor komentarza:

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy -

Autor fragmentu:
Art. 1(a)

Zmiana art. 1a ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 3 pkt 1 p.w.K.R.S.

Zmiany treści wymienionych przepisów polegają na zmianie daty, z którą rozpocznie się ujawnianie w K.R.S. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Do tego czasu będą oni figurować w ewidencjach działalności gospodarczej, prowadzonych przez gminy. Przyczyną przesunięcia jeszcze o dwa lata przejęcia wpisów indywidualnych przedsiębiorców przez sądy rejestrowe jest sytuacja finansów publicznych, podjęte w resorcie programy oszczędnościowe, rezygnacja z możliwości zatrudnienia dodatkowej kadry - co w rezultacie zmusiło do odłożenia w czasie podjęcia przez sądy kolejnego obowiązku.

Omawiana zmiana nie jest rzecz jasna korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, ponieważ jeszcze przez długi okres w stosunkach z indywidualnymi przedsiębiorcami - osobami fizycznymi (także wspólnikami spółek cywilnych) nie będzie zagwarantowana pewność, wynikająca z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX