Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7... - OpenLEX

Jelonek-Jarco Barbara, Józefiak Anna, Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektóry

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2008
Stan prawny: 1 stycznia 2008 r.
Autorzy komentarza:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektóry

Autorzy fragmentu:
Art. 1
Art. 1 pkt 1

Komentarz do art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) w brzmieniu po nowelizacji ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1371).

Cel regulacji i jej nowelizacji

1.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dalej jako ustawa z 2005 r.) zastąpiła obowiązujące do tego czasu regulacje, dotyczące kwestii uzyskiwania własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi, a mianowicie ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 z późn. zm.) oraz ustawęz dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX