Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. Komentarz - OpenLEX

Ruczkowski Piotr, Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2002
Stan prawny: 26 kwietnia 2002 r.
Autor komentarza:

Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2002:41:365Ogólne

Komentarz do zmian w administracji celnej i Kodeksu celnego wprowadzonych ustawą z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365). Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmian ustawy Kodeks celny (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802) regulującej m.in. organizację i funkcjonowanie organów administracji celnej.

Zmiany w administracji celnej są wynikiem szeroko zapowiadanych zmian w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej. Reforma ta polegała zasadniczo na zniesieniu części centralnych organów, których zadania przejęły naczelne organy administracji państwowej, w części zaś utworzono nowe centralne organu administracji (np.: Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych). Zmiany te zostały wprowadzone ustawąz dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX