Adamus Rafał (red.), Malinowski Przemysław (red.), Prosta spółka akcyjna. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 maja 2021 r.
Autorzy komentarza:

Prosta spółka akcyjna. Komentarz

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

„Prosta spółka akcyjna. Komentarz” jest opracowaniem zbiorowym odnoszącym się do jednej z najbardziej kontrowersyjnych nowelizacji prawa handlowego ostatnich lat. Niestety nie jedynej i nie ostatniej. Koncepcja prostej spółki akcyjnej wzbudziła wiele uwag polemicznych. Zarówno w doktrynie, jak i w publicystyce prawniczej wypowiedziano przeciwko tej konstrukcji wiele trafnych, rzeczowych argumentów krytycznych.

Niemniej sama spółka czeka na jej wykorzystanie w praktyce. Od 1.07.2021 r. nowela Kodeksu spółek handlowych ma wejść w życie.

Komentarz jest owocem współpracy szerokiej grupy osób. Pośród nich są pracownicy naukowi Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego; doktorzy nauk prawnych, którzy obronili się w Uniwersytecie Opolskim, wreszcie doktoranci, których zamiarem jest obrona doktoratu w Uniwersytecie Opolskim. Wszyscy Autorzy, m.in. jako radcy prawni i adwokaci, są jednocześnie czynnymi praktykami prawa handlowego. Każdy z Autorów bierze odpowiedzialność za przygotowaną przez siebie część opracowania.

Opole, 1.02.2021 r.

Autor fragmentu:
Art. 300(1)art(300(1))Zawiązanie prostej spółki akcyjnej

1.Era chcianych i niechcianych zmian w prawie handlowym

Po bez mała 20 latach obowiązywania Kodeksu spółek handlowych doszło w nim do rewolucyjnych zmian poprzez wprowadzenie przez ustawodawcę nowego typu spółki kapitałowej. Znakiem czasu jest proces nieustannych zmian w prawie zmierzający do poszerzania istniejącego instrumentarium prawnego (zob. np. M. Romanowski, Śpieszmy się kochać spółki bo tak szybko odchodzą – kilka refleksji o regulacji spółki w przyszłości, MoP 2019/2, s. 18 i n.). Do przyczyn tego zjawiska zaliczyć należy m.in. globalizację i rewolucję technologiczną. Postępująca rewolucja technologiczna wymaga całkowitego przebudowania wielu dotychczasowych tradycyjnych instytucji. Zmiany prawa handlowego podporządkowane są postulatowi szybkości i elastyczności działania spółek. Bodźcem do przyspieszenia wdrażania nowych technologii dla funkcjonowania spółek w praktyce stała się pandemia COVID-19 (zob. np. A. Szumański, Nowa regulacja udziału w zgromadzeniu spółek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX