Rakoczy Bartosz (red.), Prawo wodne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 1 sierpnia 2013 r.
Autorzy komentarza:

Prawo wodne. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy

1.

Artykuł 1 pr. wod. reguluje zagadnienia przedmiotowe. Natomiast nie obejmuje on swoją regulacją kwestii podmiotowych, które wobec przedmiotu regulacji pozostają wtórne. Taki charakter ma chociażby ust. 1a, w którym wyraźnie wskazano, że przedmiotem regulacji jest sprawa własności wód i gruntów pod jej wodami, a nie zagadnienia związane z ochroną prawa własności, względnie osobą właściciela.

Komentowany przepis ma też istotne znaczenie z punktu widzenia aksjologii prawa wodnego. Widać bowiem wyraźnie, że prawodawca koncentruje się na dwóch podstawowych wartościach, jakimi są gospodarowanie wodami i sprawy własności wód i gruntów pod wodami. Obie te wartości należy traktować w jednakowy sposób, choć w piśmiennictwie można zauważyć, że eksponuje się przede wszystkim gospodarowanie wodami, co jest poglądem nieuprawnionym.

2.

Artykuł 1pr. wod. jest pierwszym z przepisów, które mają charakter ogólny. Komentowany przepis określa zakres...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX