Rogalski Maciej (red.), Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2010
Stan prawny: 1 czerwca 2010 r.
Autorzy komentarza:

Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres i cele ustawy

1.

Przepis art. 1 ust. 1 określa w punktach zakres przedmiotowy ustawy. W przepisie art. 1 ust. 1 pkt 1 jest zdefiniowana działalność telekomunikacyjna, jako działalność polegająca na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących. Pojęcie działalności telekomunikacyjnej pozostaje w ścisłym związku z pojęciem telekomunikacji, która oznacza nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną (art. 2 pkt 42). W razie wątpliwości czy konkretna działalność posiada charakter działalności telekomunikacyjnej należy posiłkować się pojęciem telekomunikacji.

2.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1wymienia trzy podstawowe rodzaje działalności telekomunikacyjnej objęte zakresem przedmiotowym ustawy - Prawo telekomunikacyjne, tj. świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostarczanie sieci...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX