Filipiak Patryk (red.), Hrycaj Anna (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 maja 2023 r.
Autorzy komentarza:

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.Pojęcie prawa restrukturyzacyjnego

1.

Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z prawem upadłościowym można zdefiniować jako kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem a jego wierzycielami [A. Hrycaj (w:) System..., s. 7]. Kompleksowa regulacja prawna to zespół norm odnoszących się do jednego przedmiotu, które z systemowego punktu widzenia należą do różnych gałęzi prawa (Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013, s. 5). Prawo restrukturyzacyjne obejmuje normy, które należą do prawa cywilnego, prawa postępowania cywilnego, prawa administracyjnego (np. zawarte w prawie restrukturyzacyjnym regulacje dotyczące pomocy publicznej – art. 140–149 p.r.) oraz prawa karnego (art. 399 i 400 p.r.). Przedmiotem, do którego te różne systemowo normy się odnoszą, są – jak wyżej wskazano – relacje pomiędzy niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem a jego wierzycielami.

2.

W literaturze, zarówno na gruncie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX