Ferenc-Szydełko Ewa, Prawo prasowe. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: Oficyna 2010
Stan prawny: 1 czerwca 2010 r.
Autor komentarza:

Prawo prasowe. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 1Funkcje i cele prasy

1.Pojęcie wolności

Wolność to kategoria filozoficzno-etyczna. Filozofia „rozważa warunki wolności, określa zakres i dziedzinę jej występowania, zestawia wolność z innymi wartościami” . Wolność definiowana jest jako „autonomia jednostki w wyborze przekonań oraz celów i środków postępowania” , która jednakże „absolutna jest niemożliwa, gdyż oznaczałaby akceptację również działań przeciwko niej samej. Wolność nieograniczona jest absurdalna i wewnętrznie sprzeczna: jeśli uzna się, że wszystko wolno, to wolno także zaprzeczyć, że wszystko wolno” .

Pojęcie wolności było przedmiotem badań, dociekań, rozważań najwybitniejszych filozofów. J. Locke (1632–1704), jeden z twórców myśli oświecenia, przyczynił się do ustalenia poglądów o społecznym wymiarze wolności. Wolność pojmowano wówczas jako prawo naturalne, a więc takie, które przysługuje każdej osobie ze względu na naturę ludzką, i postulowano zmiany społeczne celem realizacji tego prawa. Treść prawa wolności obejmowała wówczas...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX