Ferenc-Szydełko Ewa, Prawo prasowe. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 19 lipca 2013 r.
Autor komentarza:

Prawo prasowe. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Funkcje i cele prasy

1.Pojęcie wolności

Wolność to kategoria filozoficzno-etyczna. Filozofia „rozważa warunki wolności, określa zakres i dziedzinę jej występowania, zestawia wolność z innymi wartościami” . Wolność definiowana jest jako „autonomia jednostki w wyborze przekonań oraz celów i środków postępowania” , która jednak „absolutna jest niemożliwa, gdyż oznaczałaby akceptację również działań przeciwko niej samej. Wolność nieograniczona jest absurdalna i wewnętrznie sprzeczna: jeśli uzna się, że wszystko wolno, to wolno także zaprzeczyć, że wszystko wolno” .

Pojęcie wolności było przedmiotem badań, dociekań, rozważań najwybitniejszych filozofów. John Locke (1632–1704), jeden z twórców myśli oświecenia, przyczynił się do ustalenia poglądów o społecznym wymiarze wolności. Wolność pojmowano wówczas jako prawo naturalne, a więc takie, które przysługuje każdej osobie ze względu na naturę ludzką, i postulowano zmiany społeczne w celu realizacji tego prawa. Treść prawa wolności obejmowała...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX