Bukowski Zbigniew i in., Prawo ochrony środowiska. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 25 listopada 2013 r.
Autorzy komentarza:

Prawo ochrony środowiska. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Komentowany przepis określa zakres stosowania ustawy. Jego analiza wskazuje, że określenie zakresu stosowania ustawy ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Ustawodawca bowiem najpierw stwierdza, że ustawa określa zasady ochrony środowiska i jego wykorzystania, ale następnie, iż przedmiotem regulacji są zagadnienia dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony środowiska, dostępu do informacji, obowiązków organów, które mają zdecydowanie charakter podmiotowy.

2.

Katalog zakresu zagadnień uregulowanych przepisami ustawy ma charakter otwarty. Ustawodawca użył sformułowania „w szczególności”, co oznacza, że zagadnienia będące przedmiotem regulacji wymienione są jedynie przykładowo. Badanie treści ustawy - Prawo ochrony środowiska prowadzi do wniosku, że praktycznie wszystkie podstawowe zagadnienia będące przedmiotem regulacji komentowanej ustawy zostały wymienione w art. 1. Pozostawienie otwartego katalogu zakresu zagadnień będących przedmiotem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX