Górski Antoni (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 30 czerwca 2013 r.
Autorzy komentarza:

Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Przez „powszechność” sądów należy rozumieć przede wszystkim ich ogólną właściwość (dostępność) dla spraw (przedmiotową) oraz dla osób (podmiotową), w przeciwieństwie do ograniczonej rodzajowo i podmiotowo dostępności i kompetencyjności pozostałych rodzajów sądów. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 427 z późn. zm.) w art. 1 § 2 potwierdza przewidziane w art. 177Konstytucji RP domniemanie właściwości sądów powszechnych, co ma służyć unikaniu sporów kompetencyjnych pomiędzy nimi a pozostałymi sądami, czyli administracyjnymi i wojskowymi, które z tego punktu widzenia są rodzajem sądów szczególnych (por. uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 stycznia 2001...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX