Prawo łowieckie. Komentarz - OpenLEX

Müller Tadeusz, Zwolak Zygmunt, Prawo łowieckie. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: Wyd.Prawnicze 1999
Stan prawny: 1 października 2001 r.
Autorzy komentarza:

Prawo łowieckie. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079), które utraciły moc na podstawie art. 161 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) z dniem 1 maja 2004 r.

Komentarz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta(Dz. U. Nr 43, poz 488), które utraciło moc obowiązującą na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45 poz. 433) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48 poz. 459) z dniem 1 kwietnia 2005 r.

1. Tworząc definicję łowiectwa, ustawodawca umieścił je na tle szeroko pojętej ochrony środowiska przyrodniczego, odwołując się do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX