Prawo energetyczne. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne - OpenLEX

Długosz Tomasz, Prawo energetyczne. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2002
Stan prawny: 30 września 2002 r.
Autor komentarza:

Prawo energetyczne. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Autor fragmentu:
du:2003:153:1504Art. 2

Art. 2.

Uchylone przepisy art. 2 ustawy upoważniały Radę Ministrów do wydania rozporządzeń określających w sposób odmienny niż w ustawie warunki przyłączania i dostarczania paliw i energii oraz organy właściwe w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią dla jednostek organizacyjnych, których działalność związana jest z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 ustawy wydane zostało przez Radę Ministrów rozporządzenie w dniu 5 maja 1998 (Dz. U. z 1998, Nr 60, poz. 385).

Z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej (dostępny na stronie internetowej www.sejm.gov.pl - druk sejmowy 354) wynika, że przepisy art. 2ustawy zostały uchylone ze względu na brak określenia w nich szczegółowych wytycznych dla rozporządzeń wykonawczych. Należy zauważyć, że już na etapie prac parlamentarnych projekt ustawy - Prawo energetyczne był krytykowany za “ogólnikowość” i za skłonność do nadmiernego przekazywania istotnych kwestii do regulacji w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX