Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. II - OpenLEX

Górecki Piotr, Konarska-Wrzosek Violetta, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 5 marca 2019 r.
Autorzy komentarza:

Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres podmiotowy stosowania ustawy

1.

Przepis art. 1 § 1 u.p.n. określa zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy. Regulacja zawarta w u.p.n. dotyczy trzech kategorii osób, które obejmuje się zbiorczym określeniem osób nieletnich, ale ten status przyznaje się różnym grupom wiekowym dzieci i młodzieży w zależności od sytuacji, z którymi jest powiązany. I tak:

w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji regulację zawartą w u.p.n. stosuje się do osób, które nie ukończyły lat 18, czyli do osób mających status dziecka.

Dolna granica wieku nie została w tym wypadku określona. Oznacza to możliwość stosowania regulacji u.p.n. nawet do małych dzieci, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Brak określenia dolnej granicy wieku, który upoważnia do podejmowania działań na podstawie u.p.n., przez niektórych jest wskazywany jako zaleta tej ustawy, a przez innych jest krytykowany. Niewątpliwie zawsze należy głęboko przemyśleć, jeżeli stan demoralizacji ujawnia się u bardzo małego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX