Kotowski Wojciech, Policja. Komentarz do zmian

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2004
Stan prawny: 1 lutego 2004 r.
Autor komentarza:

Policja. Komentarz do zmian

Autor fragmentu:
Art. 30Służba kandydacka

Zgodnie z treścią noweli do ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1 komentowanej ustawy (Dz. U. Nr 210, poz. 2036), wprowadzono zasadę, iż czas trwania służby poborowych w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych wynosi 12 miesięcy. Obowiązuje ona od dnia 1 lipca 2004 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX