Chudzik Mariusz, Podatek od towarów i usług. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2009
Stan prawny: 1 stycznia 2009 r.
Autor komentarza:

Podatek od towarów i usług. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
Art. 2

1.

W komentowanym przepisie, zawierającym słowniczek ustawowy, zmianie uległy jego trzy punkty (pkt 8, 14, 25), zawierające definicje pojęć: eksport towarów, pierwsze zasiedlenie, mały podatnik, oraz dodano pkt 27c-27e, definiujące odpowiednio pojęcia: magazyn konsygnacyjny, prowadzący magazyn konsygnacyjny oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa. Ze zmian definicji zawartych w pkt 8, 14, 25 komentowanego przepisu charakter techniczny i doprecyzowujący ma zmiana definicji małego podatnika, mająca na celu dostosowanie tej definicji do zapisów w nowelizowanej ustawie o rachunkowości.

2.

Zmiana definicji eksportu towarów zawartej w pkt 8 komentowanego przepisu oznacza objęcie pojęciem eksportu towarów również nieodpłatnej dostawy towarów, o której mowa jest w art. 7 ust. 2 komentowanej ustawy. Dostawa towarów wywożonych poza terytorium Wspólnoty opodatkowana była bowiem dotychczas jak dostawa krajowa, co naruszało postanowienia dyrektywyRady 2006/112 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX