Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2011
Stan prawny: 1 maja 2011 r.
Autor komentarza:

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Autor fragmentu:
Art. 5(a)art(5(a))
Art. 5(a) pkt 24art(5(a))pkt(24)

Komentowany przepis zawiera definicję spółki niebędącej osobą prawną. Jest nią spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego. Skoro więc z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że podatnikami podatku dochodowego są: spółki kapitałowe, spółki kapitałowe w organizacji oraz zagraniczne spółki niemające osobowości prawnej będące podatnikami w państwie swojej siedziby (tzw. spółki nieprzejrzyste/nietransparentne podatkowo) to spółkami niebędącymi osobą prawną na mocy komentowanego przepisu są:

polskie spółki cywilne,

polskie spółki osobowe,

zagraniczne spółki niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w państwie swojej siedziby (tzw. spółki przejrzyste/transparentne podatkowo).

Definicja spółki niebędącej osobą prawną została wprowadzona w związku ze zmianami ustawy, określającymi zasady opodatkowania spółek niebędących spółkami kapitałowymi. Celem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?