Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2009
Stan prawny: 1 stycznia 2009 r.
Autor komentarza:

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
Art. 6
Art. 6 ust. 3(a)

1.

Zgodnie z komentowanym przepisem wspólne opodatkowanie małżonków, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3 u.p.d.o.f., oprócz małżonków, podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, dotyczy również małżonków, którzy albo oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź w Konfederacji Szwajcarskiej, albo jeden z nich podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w takim państwie, a drugi w Polsce. Tak więc komentowany przepis nie dotyczy tych małżonków, którzy oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Warunkami umożliwiającymi wspólne opodatkowanie takich małżonków na zasadach, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 u.p.d.o.f. wynikających z komentowanego przepisu są:

-

osiągnięcie przez oboje przychodów podlegających opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?