Kowalski Radosław, PIT. Komentarz do wybranych przepisów

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Stan prawny: 1 maja 2020 r.
Autor komentarza:

PIT. Komentarz do wybranych przepisów

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Uwagi ogólne

Obowiązujące w Polsce reguły stanowienia prawa, w szczególności metodyka przygotowania i sposoby redagowania normatywnych aktów prawnych, zamieszczone zostały w „Zasadach techniki prawodawczej”. Dokument ten jest załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283). W myśl jego przepisów w tytule ustawy, w sposób możliwie najzwięźlejszy, ale jednak adekwatny, winien być określony jej przedmiot, czyli informacja o treści. I tutaj ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych obarczona jest błędem. Brakuje bowiem w tytule ustawy wskazania na daninę solidarnościową (czy raczej powinno być „podatek solidarnościowy”).

Błąd ten naprawiony jest zaraz w komentowanym art. 1u.p.d.o.f. Zgodnie z regułami stanowienia prawa w pierwszej części ustawy należy zamieścić regulacje ogólne, a pośród nich w pierwszej kolejności określenie zakresu spraw regulowanych ustawą i podmiotów, których ona dotyczy. Od 2019 r....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX