Komentarze
Opublikowano: WK 2015
Stan prawny: 1 czerwca 2015 r.
Autorzy komentarza:

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. IX

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Zakres przedmiotowy]

1.

Artykuł 1, zamieszczony w dziale I "Przepisy ogólne", w sposób generalny, niejako wprowadzający, określa zakres przedmiotowy ustawy, tzn. przedstawia stosunki, jakie reguluje.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) (por. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, red. J. Warylewski, Warszawa 2003, s. 108-114, 118-135) informacja o przedmiocie ustawy powinna w syntetycznej formie wynikać z jej tytułu, a następnie zostać rozwinięta w pierwszych jednostkach redakcyjnych (artykułach) tekstu. W przypadku ordynacji podatkowej ustawodawca, ze względu na doniosłość społeczną i kompleksowość zawartej w niej regulacji, w tytule nawiązał do istniejącej w tym zakresie tradycji - pierwszej polskiej kodyfikacji prawa podatkowego, dokonanej w ustawiez dnia 15 marca 1934 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 1936 r. Nr 14, poz. 134 z późn....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?