Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2002
Stan prawny: 11 października 2002 r.
Autor komentarza:

Ordynacja podatkowa. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
du:1997:137:926Art. 3

Art. 3.

Spośród zmian w słowniku ustawowym najistotniejsze jest wprowadzenie odrębnej definicji działalności gospodarczej, znacznie szerszej niż jej rozumienie na gruncie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178). Nowa definicja obejmuje, prócz działalności w dotychczasowym rozumieniu (obejmującej działalność rolniczą), także wykonywanie wolnego zawodu i każdą inną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu. W rozumieniu niniejszego przepisu działalnością gospodarczą jest więc także działalność wykonywana sporadycznie, mająca charakter przypadkowy i niezorganizowany, o ile tylko przynosi wykonującemu ją podmiotowi zysk.

Zmiana rozumienia działalności gospodarczej, skutkuje przede wszystkim rozszerzeniem zakresu obowiązków informacyjnych - patrz art. 82 § 2 i art. 82a).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?