Opodatkowanie przychodów i dochodów kapitałowych. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - OpenLEX

Pogoński Mariusz, Opodatkowanie przychodów i dochodów kapitałowych. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2012
Stan prawny: 2 września 2012 r.
Autor komentarza:

Opodatkowanie przychodów i dochodów kapitałowych. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Autor fragmentu:

Wstęp

Niniejszy komentarz zawiera komentarze do wybranych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszące się do opodatkowania przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. Skomentowane zostały następujące przepisy:

art. 10 – wprowadzający podział przychodów podatkowych na źródła przychodów,

art. 17 – określający zakres rozumienia pojęcia „kapitały pieniężne”,

art. 21 – wprowadzający zwolnienia m.in. z kapitałów pieniężnych,

art. 22 oraz art. 23 – określające koszty uzyskania przychodów kapitałów pieniężnych,

art. 30a – wprowadzający tryb opodatkowania niektórych strumieni z kapitałów pieniężnych podatkiem zryczałtowanym

art. 30b – wprowadzający tryb opodatkowania niektórych strumieni z kapitałów pieniężnych podatkiem liniowym

art. 39 – określający obowiązki podmiotów wypłacających osobom fizycznym dochody z kapitałów pieniężnych opodatkowanych podatkiem liniowym

art. 41 – określający obowiązek poboru podatku przez płatnika wypłacającego osobom fizycznym przychody (dochody) opodatkowane podatkiem zryczałtowanym

art. 42 – określający obowiązek zapłaty pobranego podatku przez płatnika oraz obowiązki dokumentacyjne płatnika wypłacającego osobom fizycznym przychody (dochody) opodatkowane podatkiem zryczałtowanym

art. 52 – wprowadzający zwolnienie (a na podstawie przepisów szczegółowych – wyłączenie z podatku) niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych na zasadzie praw nabytych

art. 52a – wprowadzający zwolnienie niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych na zasadzie praw nabytych

Mariusz Pogoński

Warszawa, lipiec 2012 r.

Autor fragmentu:
Art. 10

1.Rola źródeł przychodów

Przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne mogą być skutkiem różnorakiej aktywności podejmowanej przez te osoby fizyczne, takiej jak np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej, sprzedaż praw majątkowych czy szeroko rozumiane inwestowanie środków pieniężnych (kapitałów pieniężnych). Te różnorakie strumienie, z których uzyskiwane są przychody podlegające opodatkowaniu, nazywane są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów.

Pozwalają one sklasyfikować uzyskiwane przez osoby fizyczne przychody do poszczególnych kategorii, a także sprecyzować tryb ich opodatkowania (chociaż w ramach jednego źródła poszczególne rodzaje przychodów mogą być także opodatkowane niejednolicie). Jednym ze źródeł przychodów są przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7. Rolę źródeł przychodów podkreśla też art. 9 ust. 2, wprowadzając definicję dochodu i stwierdzając, że jest nim nadwyżka sumy przychodów z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX