Kościńska-Paszkowska Anna (red.), Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 5 października 2021 r.
Autorzy komentarza:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres stosowania ustawy

1.

Aktualnie ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych reguluje całokształt spraw związanych z dochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (z wyjątkiem postępowania przed sądami administracyjnymi, które rozpoznają skargi na prawomocne orzeczenia i postanowienia GKO).

Komentowana ustawa określa:

podmiotowy zakres odpowiedzialności (kto odpowiada),

przedmiotowy zakres odpowiedzialności (za co odpowiada),

kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

zasady tej odpowiedzialności,

postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

zasady powoływania, uprawnienia i obowiązki organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

nadzór nad działalnością organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

obowiązki organów, przy których powołano rzeczników dyscypliny finansów publicznych i ich zastępców oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX