Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2010
Stan prawny: 17 maja 2010 r.
Autorzy komentarza:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)
1.

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest aktem prawnym, który całościowo reguluje problematykę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie jest to oczywiście pierwszy akt prawny, odnoszący się do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej przewidywała ustawa z 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe. Następnie odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych była - do 30 czerwca 2005 r. - dochodzona na podstawie ustawyo finansach publicznych z 1998 r. Zgodnie z założeniami projektodawców rozwiązania przyjęte w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nawiązują do uregulowań dotychczasowych, stanowią jednak propozycję całościowego, ustawowego uregulowania problematyki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z odesłaniami do przepisów wykonawczych jedynie w niezbędnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?