Kotowski Wojciech, Ochrona osób i mienia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2003
Stan prawny: 1 sierpnia 2003 r.
Autor komentarza:

Ochrona osób i mienia. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1Zakres regulacji

Wojciech W. Kotowski

Art. 1.

[Zakres regulacji]

1.

Obowiązkowej ochronie sprawowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne wspierane odpowiednim zabezpieczeniem technicznym podlegają obszary, obiekty i urządzenia szczególnie ważne dla obronności i interesu gospodarczego kraju, a także bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa. Wyróżniamy więc 4 stopnie ważności, którym są przyporządkowane określone obiekty. Na pierwszym miejscu ustawodawca postawił obiekty ważne z punktu widzenia obronności naszego kraju, zaliczając do nich zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których są prowadzone prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji, zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy oraz magazyny rezerw państwowych. Drugie miejsce zajmują obiekty, które zapewniają odpowiedni poziom gospodarczy naszego kraju. Nie ma wątpliwości, że obiektami tymi są zakłady mające...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX