Królikowski Hubert (red.), Obrona Ojczyzny. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy komentarza:

Obrona Ojczyzny. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

Tekst art. 1 u.o.O. opisuje zakres poddany regulacji przez ustawę. Ustawa o obronie Ojczyzny koncentruje się na następujących obszarach: ogólna organizacja SZ RP, system kierowania i dowodzenia SZ RP, rozwój SZ RP, rekrutacja do SZ RP, służba (w tym kwestie dyscyplinarne) w SZ RP, ochrona i zaspokojenie potrzeb SZ RP głównie w relacjach z administracją oraz przez przedsiębiorców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX