Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz - OpenLEX

Czech Tomasz, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 15 sierpnia 2014 r.
Autor komentarza:

Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

1.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece pochodzi z 1982 r., w związku z czym jej struktura odzwierciedla założenia ideologiczne przyjęte w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W myśl tych założeń tradycyjne instytucje prywatnoprawne związane z obrotem nieruchomościami były przeżytkiem systemu kapitalistycznego i powinny być rugowane na margines regulacji prawnych. Nie zasługiwały na uwzględnienie w Kodeksie cywilnym - wiodącym akcie prawnym w dziedzinie prawa prywatnego. Por. np. S. Breyer, Księgi..., s. 27 i n.; A. Stelmachowski, W kwestii..., s. 229 i n.; A. Szpunar, Nowa..., s. 3; J. Wasilkowski, Zagadnienie..., s. 587.

Mimo że powołane instytucje przeżywają renesans od początku lat 90. XX w., dotychczas polski ustawodawca nie zdecydował się na systemową reformę i przeniesienie tych instytucji do Kodeksu cywilnego. Por. E. Gniewek, Miejsce..., s. 131 i n.

2.

Opierając się na wspomnianych założeniach z czasów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX