Górowski Wojciech (red.), Zając Dominik (red.), Komentarz do wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, [w:] Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: KIPK.2019
Stan prawny: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, [w:] Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 53art(53)

1.Uwagi wprowadzające

1.

Komentowany przepis zawiera dwa typy zasadnicze oraz typy kwalifikowane przez okoliczności statyczne (znaczna ilość, cel osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej).

2.

Nowelizacja z dn. 20 lipca 2018 r. wprowadziła osobny typ wytwarzania, przetwarzania i przerabiania nowych substancji psychoaktywnych. Wyodrębnienie nowej jednostki redakcyjnej przepisu (ust. 1a) związane jest z innym (prima facie - zob. art. 37a k.k.) niż w ust. 1 zagrożeniem karą. Zabieg ten ocenić trzeba negatywnie, mając na uwadze, iż nowelizacja pozostałych typów przestępstw polegała na dopisaniu nowych substancji psychoaktywnych jako nowych przedmiotów czynności wykonawczych (wyjątek: osobny typ posiadania dopalaczy - art. 62b u.p.n.). Zob. art. 53 u.p.n., teza 27.

3.

Przedmiotem ochrony jest zdrowie publiczne, a także interesy ekonomiczne podmiotów, które legalnie wytwarzają, przetwarzają i przerabiają środku odurzające, substancje psychotropowe czy nowe substancje psychoaktywne na podstawie ustawy. Nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX