Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Stan prawny: 1 września 2018 r.
Autor komentarza:

Komentarz do wybranych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Uwagi ogólne

1.

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór. Został on zdefiniowany w ust. 1 jako „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. Definicja ta pozwala na wyróżnienie takich wytworów ludzkiej kreacji, które dzięki swoim cechom wolą ustawodawcy zasługują na ochronę. Przepis koryguje powszechne rozumienie pojęcia utworu, które jest chyba szersze niż nadane mu na gruncie prawa autorskiego, gdzie oznacza pewną kwalifikowaną formę komunikacji międzyludzkiej. W istocie rzeczy prawnoautorska „jakość” danego dzieła oceniana jest bowiem z perspektywy jego odbiorców, co ma zasadnicze znaczenie dla sposobu weryfikacji cech warunkujących powstanie ochrony prawnoautorskiej. Zawarta w ust. 1 syntetyczna definicja została uzupełniona o przykładowy katalog utworów (numerus apertus). Taka technika legislacyjna jest często spotykana w europejskich ustawodawstwach prawnoautorskich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację