Komentarz do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw... - OpenLEX

Chudzik Mariusz, Komentarz do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199).

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2005
Stan prawny: 1 października 2005 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199).

Autor fragmentu:
du:2005:143:1199Ogólne

Do najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, należą następujące zmiany:

1. Wprowadzenie możliwości składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a-3c Ordynacji podatkowej). Możliwość ta dotyczy jednak tylko ograniczonego kręgu podmiotów (art. 3a § 2 o.p.), tzn. podmiotów pozostających we właściwości naczelników urzędów skarbowych do spraw obsługi niektórych kategorii podatników (chodzi tu od podmioty, o których mowa w art. 5ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.), organów administracji publicznej oraz sądów, komorników oraz notariuszy. Kwestie 1) elektronicznego formatu deklaracji i podań, 2) sposobu przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 3) rodzajów podpisu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX