Wyrwińska Karolina, Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2007
Stan prawny: 1 kwietnia 2007 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Autor fragmentu:
Art. 2art(2)

1.

Zgodnie z treścią art. 2 ustawy nowelizującej, do postępowań dotyczących ustalenia przez sąd niezasadności podwyżki albo jej zasadności, lecz w innej wysokości (zob. art. 8a ust. 5 pkt 2 u.o.l.), wszczętych, a jeszcze nie zakończonych, stosuje się przepisy ustawy nowelizującej. Takie rozwiązanie należy uznać za w pełni uzasadnione, zważywszy na fakt, że procedura sądowej kontroli podwyżek czynszów, która obowiązywała przed nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, stała się źródłem uzasadnionych wątpliwości, które skutkowały kilkakrotną ingerencją TK.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX