Kotowski Wojciech, Komentarz do ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: Oficyna 2009
Stan prawny: 1 września 2009 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. IV[Przepisy uchylone]

Przepis ten wymienił ustawy, które utraciły moc w dniu 1 stycznia 1972 r., natomiast zagadnienia poruszone w tych ustawach zostały przejęte przez kodeks wykroczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy