Bojarski Tadeusz (red.), Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII

Komentarze
Opublikowano: LEX 2016
Stan prawny: 10 października 2015 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Wejście w życie kodeksu karnego

Przepis określa początek wejścia w życie kodeksu karnego z 1997 r. Pierwotnie datę początku obowiązywania kodeksu ustawodawca ustanowił na dzień 1 stycznia 1998 r. Uznano jednak, że jest to zbyt krótki okres vacatio legis. W związku z tym ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 160, poz. 1083) data wejścia w życie kodeksu karnego z 1997 r. została ustalona na dzień 1 września 1998 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX