Bojarski Marek, Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, [w]: Kodeks karny. Komentarz, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 23 maja 2016 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, [w]: Kodeks karny. Komentarz, wyd. V

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Wejście w życie kodeksu karnego]

Artykuł 1 w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 160, poz. 1083).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX