Mozgawa Marek (red.), Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII

Komentarze
Opublikowano: WK 2015
Stan prawny: 1 września 2015 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII

Autor fragmentu:
Art. 8art(8)[Handel niewolnikami]

1.

Zgodnie z treścią konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa (Dz. U. z 1931 r. Nr 4, poz. 21 z uzup.) oraz konwencji z dnia 7 września 1956 r. w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 185, zał.) Rzeczpospolita Polska penalizuje jako zbrodnię oddanie innej osoby w stan niewolnictwa, utrzymywanie jej w tym stanie oraz uprawianie handlu niewolnikami. Pierwotnie założeniem ustawodawcy zapewne było, że proceder handlu niewolnikami nie dotyczy Polski, dlatego też komentowany przepis znalazł się w przepisach wprowadzających kodeks karny, a nie w samym kodeksie. Jednak warto zwrócić uwagę, że definicja niewolnictwa znalazła się już nie w przepisach wprowadzających kodeks karny, ale w samym kodeksie, w art. 115 § 23 (por. uwagi do tego przepisu). Przepis ten został wprowadzony do kodeksu ustawą z dnia 20 maja 2010 r.

2.

Przedmiot ochrony jest ten sam co...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX