Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. IV - OpenLEX

Grzegorczyk Tomasz, Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: LEX 2009
Stan prawny: 1 października 2009 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 1Data wejścia w życie k.k.s.

1.

Data wejścia w życie k.k.s. wywołana została wymogiem płynącym z art. 4 ustawy z dnia 3 lipca 1998 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz. U. Nr 108, poz. 682), kiedy to, dostosowując ówczesną u.k.s. do nowych kodyfikacji karnych, przyjęto, że organy finansowe orzekają jedynie jeszcze przez 2 lata od wejścia w życie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., ta zaś weszła w życie 17 października 1997 r.

2.

Jeszcze w uzasadnieniu projektu rządowego k.k.s., złożonego w Parlamencie w maju 1998 r., podnoszono, że standardy państwa prawnego wskazują, iż "[...] konieczny jest znaczny odstęp czasowy, dzielący moment uchwalenia nowego Kodeksu karnego skarbowego od daty jego wejścia w życie". Podnoszono bowiem słusznie, że "nowe prawo tak gruntownie zmienione oraz tak kompleksowo i obszernie regulujące wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego sensu largo, a więc którego realizacja wymaga szczegółowego przygotowania, uzasadnia dostatecznie dłuższy okres vacatio...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX