Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Iwulski Józef, Komentarz do ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, [w:] Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2002
Stan prawny: 1 października 2003 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, [w:] Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz w tezie 8 uwzględnia przepisy art. 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 924) która utraciła moc obowiązującą na podstawie art. 100 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2002 r. Nr 240 poz. 2052) z dniem 1 stycznia 2003 r.

1.

W rozdziale I „Przepisy ogólne”(art. 1-9) zebrano zasady ustroju sądów powszechnych. Zawiera on niezbędne definicje, określa strukturę sądownictwa powszechnego, zakres zadań i kompetencji sądów powszechnych, kompetencje sędziów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz referendarzy sądowych w wykonywaniu zadań sądów powszechnych. Określono zakres udziału ławników w wymiarze sprawiedliwości oraz zakres udziału samorządu sędziowskiego w działalności sądu. Sformułowano zasadę nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego, wskazano cel i zakres działalności administracyjnej sądów, a także zasady zwierzchniego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX