Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz - OpenLEX

Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 15 czerwca 2016 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Pojęcie związku zawodowego]

1.1.

Związki zawodowe to organizacje społeczne zrzeszające ludzi pracy o charakterze korporacyjnym. Są one dobrowolną formą samoorganizacji zbiorowości pracowniczej w stosunkach przemysłowych państw cywilizowanych. Działają w oparciu o statutowo ukształtowane struktury organizacyjne posiadające osobowość prawną. W sferze normatywnej ich status został uregulowany w płaszczyźnie ustawowej, w tym także przez ustawę zasadniczą.

1.2.

Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych. Tę ogólną dyrektywę precyzuje art. 59. Ów przepis statuuje podstawowe wolności związkowe w stosunkach przemysłowych i ich gwarancje. Konkretnie rzecz ujmując, w ust. 1 zapewnia wolność zrzeszania w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz organizacjach pracodawców .

Wolności związkowe zostały w Konstytucji RP zapisane wśród praw i wolności politycznych , inaczej niż wszelkie inne prawa i wolności pracownicze, które...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX