Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zadania Rzecznika, pojęcie przedsiębiorcy

1.

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców wchodzi w skład pakietu ustaw określanych mianem konstytucji biznesu. Komentowana ustawa stanowi trzeci filar regulacji „Konstytucji dla Biznesu” i ma za zadanie zagwarantowanie urzeczywistnienia praw przysługujących przedsiębiorcom oraz właściwych standardów w relacjach między przedsiębiorcami a organami władzy publicznej, w szczególności w obszarze władczych działań państwa. W tym celu ustawodawca przewidział powołanie nowej instytucji – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma pełnić rolę gwaranta wolności i praw odnoszących się do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także pilnować przestrzegania właściwych standardów w relacjach pomiędzy organami władzy publicznej a wspomnianymi przedsiębiorcami.

2.

Komentowany artykuł określa rolę ustrojową i pozycję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, przy czym nie rozstrzyga jednoznacznie o jego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację