Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz - OpenLEX

Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 kwietnia 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot sporu zbiorowego

1.

W systemie ustawodawstwa polskiego spory zbiorowe pracy w płaszczyźnie przedmiotowej można podzielić na spory o prawo oraz spory o interesy . Do wyrażenia tego poglądu uprawnia nie tylko wyznaczony w art. 1 u.r.s.z. zakres przedmiotowy tych sporów, ale również inne przepisy tworzące zbiorowe prawo zatrudnienia. Mam tu na myśli zwłaszcza art. 37 u.z.z., w którym ustawodawca bezpośrednio nawiązuje do interesów pracowniczych jako przesłanki zainicjowania sporu zbiorowego. Także w art. 3 ust. 1 i art. 7 ust. 1 u.r.s.z. następuje odwołanie do interesów zatrudnionych. W sferze podmiotowej znowelizowany art. 6 u.r.s.z. rozszerza ochronę na osoby wykonujące pracę zarobkową oraz osoby określone w art. 2 ust. 5 i 6 u.z.z.

W tym kontekście normatywnym nie budzi więc wątpliwości stwierdzenie, że spór zbiorowy może dotyczyć zarówno szeroko pojmowanych interesów pracowniczych , jak i stosowania bądź wykładni norm prawnych w przedmiocie praw i wolności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX