Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do ustawy o pracownikach urzędów państwowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2014
Stan prawny: 30 czerwca 2014 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o pracownikach urzędów państwowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych reguluje zatrudnienie pracowników w niektórych strukturach władzy i administracji publicznej, gdzie nie mają zastosowania przepisy ustaw o służbie cywilnej i pracownikach samorządowych. Jej art. 1 określa zarówno wymiar podmiotowy, jak i przedmiotowy zatrudnienia o charakterze prawno-pracowniczym.

Ustawa ta ma w ujęciu ogólnoteoretycznym przymiot pragmatyki szczególnej. Jednocześnie spełnia w systemie prawa urzędniczego rolę pragmatyki bazowej dla innych pragmatyk (np. ustawy o pracownikach sądów i prokuratury), które odsyłają do jej postanowień.

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych nie ma charakteru kompleksowego i nie reguluje wszystkich aspektów zatrudnienia urzędników i innych pracowników państwowych. Uzupełniająco mają wówczas zastosowanie do nich normy kodeksu pracy na podstawie art. 5 k.p.

2.1.

W płaszczyźnie podmiotowej komentowana ustawa reguluje status urzędników państwowych - lege non distinguente- zarówno mianowanych, jak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX