Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz - OpenLEX

Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2014
Stan prawny: 30 czerwca 2014 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.1.

Komentowana norma statuuje podstawowe standardy zatrudnienia samorządowego o charakterze pracowniczym. Zadania publiczne powinny być realizowane zawodowo, rzetelnie i bezstronnie. Wskazane tutaj przez pracodawcę faktory mają charakter uniwersalny, w sferze podmiotowej odnoszą się głównie do pracowników, zaś w przedmiotowej do wszystkich rodzajów pracy w samorządzie. Wprawdzie tekstualne brzmienie ustawy odnosi się tylko do wykonywania zadań publicznych, jednakże reprezentuję stanowisko, że względy celowościowe przemawiają za stosowaniem tych standardów do wszelkich rodzajów kategorii zatrudnienia w samorządzie terytorialnym.

1.2.

W płaszczyźnie aksjologicznej art. 1 u.p.s. na czele stawia zawodowe wykonywanie zadań publicznych przez pracowników samorządu terytorialnego. Należy go pojmować w kontekście obowiązku wykonywania pracy na wysokim poziomie profesjonalizmu, w oparciu o fachowość i kompetencje.

Z kolei rzetelność przy realizacji zadań publicznych zadekretowana w art. 1kom...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX