Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 kwietnia 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o organizacjach pracodawców, [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Wolność zrzeszania

1.

W ustawodawstwie pracy, zwłaszcza w obszarze zbiorowego prawa pracy, problematyka strony pracodawczej nie cieszy się, jak dotąd, nadmiernym zainteresowaniem przedstawicieli nauki prawa pracy . Świadczy o tym niewielka liczba opracowań naukowych z tego zakresu, zawierających pogłębione analizy dogmatycznoprawne . Wysoka jakość tych opracowań, zwłaszcza o charakterze monograficznym, nie może przesłonić potrzeby zintensyfikowania prac badawczych dotyczących nie tylko pojęcia (statusu) pracodawcy, odpowiadającego potrzebom współczesnego prawa pracy i współczesnego rynku pracy, opartego na społecznej gospodarce rynkowej, ale również funkcjonowania organizacji pracodawców. Mniejsze zainteresowanie nauki prawa organizacjami pracodawców wynika z wielu czynników, między innymi z ubogiej tradycji funkcjonowania tych podmiotów i ich niewielkiej roli w polskim systemie zbiorowych stosunków pracy w porównaniu z odpowiednimi zrzeszeniami w rozwiniętych krajach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację