Aleksandrowicz Tomasz R., Komentarz do ustawy o ochronie osób i mienia

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2001
Stan prawny: 1 października 2001 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o ochronie osób i mienia

Autor fragmentu:
Art. 2art(2)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia brzmienie art. 1 i 2 niniejszej ustawy sprzed nowelizacji dokonanej przez art. 1 ustawy z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 71, poz. 656) z dniem 26 czerwca 2002 r.

Komentarz uwzględnia przepis art. 29 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej przez art. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 52, poz. 451) z dniem 12 kwietnia 2003 r.

Nowy komentarz w przygotowaniu.

Art. 1. Ustawa określa:

1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie,

2) zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony,

3) zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

4) wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony,

5) nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX