Fajgielski Paweł, Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 30 września 2021 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

1.

Komentowany artykuł określa zakres przedmiotowy regulacji. W ust. 1 zawarte zostało odniesienie do unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, natomiast w ust. 2 wskazano zakres zagadnień uregulowanych w ustawie. Zagadnienia te odnoszą się w przeważającej mierze do kwestii ustrojowych i proceduralnych, obejmują również szczegółowe kwestie dotyczące odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

2.

Ustawa o ochronie danych osobowych stanowi krajowe uzupełnienie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679. Rozporządzenie, zgodnie z art. 288TFUE, ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. Oznacza to, że unijne rozporządzenie (odmiennie niż dyrektywa) nie wymaga implementacji w postaci przeniesienia zawartych tam konstrukcji na grunt prawa krajowego. Jednak rozporządzenie nie reguluje niektórych zagadnień związanych z ochroną danych, gdyż w tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX